Mae Llywodraeth Cymru’n uwchraddio’r seilwaith band eang i barciau busnes ac wedi penodi Airband fel un o’i ddewis gyflenwyr i gyflwyno rhwydwaith diwifr a darparu band eang hynod gyflym i fusnesau ledled y wlad.  Dylai’r gwaith fod wedi’i gwblhau erbyn Mehefin 2016.

Drwy ddatgan eich diddordeb heddiw, gallwch gael gwybod a fydd eich ardal chi’n elwa a gallawch chi hefyd fod y cyntaf i glywed pryd y bydd ar gael i chi.

I’ch denu hyd yn oed yn fwy, efallai y bydd eich busnes yn gymwys i gael cefnogaeth tuag at y costau gosod. Mae llywodraethau’r DU a Chymru’n cynnig anogaeth i Fusnesau Bach a Chanolig, am gyfnod penodol yn unig, sy’n golygu y gall hyd yn oed y cwmnïau lle mae arian fwyaf prin gael manteision band eang hynod o gyflym am bris arferol ffi contract. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch cynllun Talebau Band Eang BDUK, Talebau Cysylltedd Hynod Gyflym Llywodraeth Cymru neu gynllun ABC i’w gweld ar ein gwefan.

Cofrestrwch eich diddordeb drwy lenwi’r arolwg byr isod a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Ar hyn o bryd, dim ond ar gyfer busnesau y mae’r prosiect hwn. Unwaith y byddwch wedi’ cofrestru, byddwch yn cael yr wybodaeth diweddaraf ar ein cynnydd mewn taflen newyddion rheolaidd a ddaw’n uniongyrchol i’ch mewnflwch.

Mae’n rhwydwaith hefyd ar gael i’w chyfanwerthu, Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP’s) cliciwch yma i gofrestru’ch diddordeb: wholesale.airband.co

Cwestiynau arolwg:

1. Eich manylion
2. Lleoliad eich busnes
  • Cam 1 - Dewiswch eich cyfeiriad
  • Cam 2 - A yw hyn yn eich eiddo? Llusgwch y marciwr coch isod a'i roi dros eich eiddo
3. Cyflymder band eang
  • Byddai o gymorth i adnabod eich cyflymder band eang ar hyn o bryd.
    Defnyddiwch y teclyn gwiriwr cyflymder isod.

    Mbps
  • Mbps
4. Gwybodaeth arall